Bestyrelse

Bestyrelse

Formand: Henrik Thøger Nielsen 
Næstformand: Steen Andresen
Kasserer: Morten Reeslev

Bestyrelsesmedlem: Glenn Schytte
 

Bestyrelse

Henrik Thøger Nielsen

Formand

sparres@post9.tele.dk

Steen Andresen

Næstformand

steen.andresen@hotmail.com

Morten Reeslev

Kasserer

mreeslev@mycometer.dk

Bestyrelse

Glenn Schytte

Bestyrelsesmedlem

glenn.schytte@godmail.dk